Reklamace zboží

Na zakoupené zboží poskytujeme standardní záruku 2 roky. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací nebo skladováním.

Můžete nám mailem poslat fotografii, na jejímž základě dokážeme mnohé případy předběžně posoudit, což může urychlit celý proces vybavení.

Reklamované zboží nám můžete odeslat na adresu:

Školské tašky Belmil
Nám. M. R. Štefánika 3635
955 01 Topoľčany
Slovenská republika

nebo doneste do nejbližšího podacího místa Zásilkovny a sdělte naše ID 99495352 a Zásilkovna ho automaticky doručí na naši adresu.

Pokud bude reklamace oprávněná, proplatíme vám náklady na odeslání zboží. Zboží musí být zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy. Balíky poslané na dobírku nebudou převzaty.

Rozpor s kupní smlouvou

(A) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(B) Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(C) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(D) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamační lhůta je 30 dní. O oprávněnosti reklamace rozhodne výrobce, případně dodavatel. V případě uznání reklamace je vada výrobku odstraněna. Pokud je vada neopravitelná, bude zboží vyměněno za nový kus nebo bude částka vrácena na bankovní účet. Pokud nám zašlete zboží na reklamaci neúplný, např. v důsledku toho, že zboží bylo prodáno v setu, bude vrácena částka snížena o hodnotu chybějícího příslušenství setu.

V případě dotazů pište na belmil@belmil.cz, případně volejte +421 908 979 471.